Purjelennon peruskurssit

TIY järjestää purjelennon perus- eli lupakirjakursseja, joiden teoriaosa suoritetaan talven aikana Tampereella ja lento-osa kesällä. Lentokoulutus sisältää minimissään 50 koululentoa, joista vähintään 10 on yksinlentoja sekä tarkastuslennon. Teoriakurssi sisältää 50 tuntia oppitunteja sekä kokeet. Kurssin voi aloittaa sinä vuonna kun täyttää 15 vuotta, lupakirjan saa 16 v. täyttänyt. Kurssille aikovan on syytä varata runsaasti aikaa, sillä kesän vapaa-ajan saa valmistautua uhraamaan täysin ainakin kuukauden ajalta.